นายโชคชัย  ชินโณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาสวรรค์พิทยาคม

นายเทวินทร์  แสนวงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นาสวรรค์พิทยาคม

ผู้ชม
16
เนื้อหา
6
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
18315