oy noiชุมนุม อย. น้อย โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

presen

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และการป้องกันโรคของชุมนุม อย. น้อย

สาระน่ารู้ อย. น้อย

สวยอย่างฉลาด โฆษณากับเรื่องจริง ลดหวาดลดโรค ยาลดความอ้วน ฉลาก หวาน มัน เค็ม
ปลอดภัยจากโฆษณาลวงโลก ยาปฏิชีวนะ กินยาอย่างไรให้ถูกวิธี เครื่องสำองค์เลือกผิดชีวิตเสี่ยง  

น้อมนำพระบ…

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ร.10 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน...

Read more

ปัจฉิมนิเท…

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนา...

Read more

ทัศนศึกษา 25…

ั กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาส...

Read more

กิจกรรมค่า…

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจ...

Read more

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33