boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 

nsp kit

oy noi 61

 

oy noiชุมนุม อย. น้อย โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

presen

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และการป้องกันโรคของชุมนุม อย. น้อย

สาระน่ารู้ อย. น้อย

สวยอย่างฉลาด โฆษณากับเรื่องจริง ลดหวาดลดโรค ยาลดความอ้วน ฉลาก หวาน มัน เค็ม
ปลอดภัยจากโฆษณาลวงโลก ยาปฏิชีวนะ กินยาอย่างไรให้ถูกวิธี เครื่องสำองค์เลือกผิดชีวิตเสี่ยง