ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเรียน โดยประธานในพิธีคือท่านผู้อำนวยการโชคชัย  ชินโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบปกใบประกาศนียบัตร มอบขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีขอขมาครูอาจารย์ และ พิธีอำลาพี่น้อง น้ำเงิน - ขาว  บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และมิตรภาพที่ดีต่อกัน ปรากฎภาพแห่งความทรงจำที่ดีต่ลอดไป ขอให้โชคดีทุกคนนะครับ

ปัจฉิมนิเท…

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนา...

Read more

กิจกรรมค่า…

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจ...

Read more

ทัศนศึกษา 25…

ั กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาส...

Read more

น้อมนำพระบ…

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ร.10 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน...

Read more

กิจกรรมวัน…

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนาสวรร...

Read more

กิจกรรมมาฆ…

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษ...

Read more

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33