กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ส่งมอบความสุขให้ซึ่งกันและกัน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญซื้อกันและกัน กิจกรรมการแสดงของนักเรียน และการรับประทานอาหารร่วมกันทั้งโรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่ทุกคนได้แสดงออกร่วมกัน นับเป็นภาพที่งดงามและความทรงจำที่ดีตลอดไป

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวิทวัฒน์  บุตรพรม

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

สอบถามข้อมูล

สแกนเข้ากลุ่ม "แจ้งข้อมูลข่าวสาร นสพ." เพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน