ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเรียน โดยประธานในพิธีคือท่านผู้อำนวยการโชคชัย  ชินโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบปกใบประกาศนียบัตร มอบขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีขอขมาครูอาจารย์ และ พิธีอำลาพี่น้อง น้ำเงิน - ขาว  บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และมิตรภาพที่ดีต่อกัน ปรากฎภาพแห่งความทรงจำที่ดีต่ลอดไป ขอให้โชคดีทุกคนนะครับ