ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเรียน โดยประธานในพิธีคือท่านผู้อำนวยการโชคชัย  ชินโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบปกใบประกาศนียบัตร มอบขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีขอขมาครูอาจารย์ และ พิธีอำลาพี่น้อง น้ำเงิน - ขาว  บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และมิตรภาพที่ดีต่อกัน ปรากฎภาพแห่งความทรงจำที่ดีต่ลอดไป ขอให้โชคดีทุกคนนะครับ

ปัจฉิมนิเท…

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนา...

Read more

ทัศนศึกษา 25…

ั กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาส...

Read more

กิจกรรมวัน…

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนาสวรร...

Read more

กิจกรรมค่า…

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจ...

Read more

กิจกรรมมาฆ…

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษ...

Read more

น้อมนำพระบ…

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ร.10 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน...

Read more