กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ส่งมอบความสุขให้ซึ่งกันและกัน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญซื้อกันและกัน กิจกรรมการแสดงของนักเรียน และการรับประทานอาหารร่วมกันทั้งโรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่ทุกคนได้แสดงออกร่วมกัน นับเป็นภาพที่งดงามและความทรงจำที่ดีตลอดไป

กิจกรรมมาฆ…

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษ...

Read more

ทัศนศึกษา 25…

ั กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาส...

Read more

กิจกรรมวัน…

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนาสวรร...

Read more

น้อมนำพระบ…

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ร.10 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน...

Read more

ปัจฉิมนิเท…

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนา...

Read more

กิจกรรมค่า…

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจ...

Read more