oy noiชุมนุม อย. น้อย โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

presen

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และการป้องกันโรคของชุมนุม อย. น้อย

สาระน่ารู้ อย. น้อย

สวยอย่างฉลาด โฆษณากับเรื่องจริง ลดหวาดลดโรค ยาลดความอ้วน ฉลาก หวาน มัน เค็ม
ปลอดภัยจากโฆษณาลวงโลก ยาปฏิชีวนะ กินยาอย่างไรให้ถูกวิธี เครื่องสำองค์เลือกผิดชีวิตเสี่ยง  

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวิทวัฒน์  บุตรพรม

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

แบบประเมิน EIT (กลุ่ม 1)

eit g1 66

สอบถามข้อมูล

คลิก/หรือสแกน QR Code เข้ากลุ่ม "แจ้งข้อมูลข่าวสาร นสพ." เพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน